Dimitirije Popović | Artpaleta

Dimitirije Popović


Klasično slikarstvo

Dimitrije Popović  je crnogorski i hrvatski slikar te književnik koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976.
Izlaže 1978. i 1982. sa Salvadorom Dalijem i drugim velikim suvremenim slikarima.U godini jubileja, dvije tisuće godina kršćanstva, izlaže u Rimu ciklus Corpus Mysticum u Sant Andrea al Quirinale, Santa Maria del Popolo – l’Agostiniana arte sacra conteporanea i u Pantheonu. Jedan je od 15 umjetnika, likovnih kritičara i filozofa koji su pozvani da odgovore na Pismo Pape umjetnicima (odgovori su objavljeni u knjizi Umjetnici odgovaraju Papi Ivanu Pavlu II.”, Sri spa, Milano, 2003.).

Close