Zagrebački motiv,pogled na Kazališnu kavanu

Dan Trantina | Artpaleta