Jabuke u zdjeli sa čašom

Dan Trantina | Artpaleta